nyhetsreportage | 14 mar 2023

Tillbaka till ursprunget

I Södertälje finns en fastighet med tre gamla hus som ska renoveras. Och allt ska göras om till ursprungsskicket.

Tillbaka till ursprunget
Saltskog gård har byggts till i flera omgångar och ska nu renoveras så att fastig­heten får samma prestanda som under glansdagarna i början av 1900-talet. Foto: Mark Kretz
Saltskogs ägare under många år, Carl Fredrik Liljevalch, var en svensk industriman och donator. Foto: Mark Kretz

Anders Zorn målade 1906 ett oljeporträtt av en av de mest framgångsrika företagarna i Sverige på den tiden, Carl Fredrik Liljevalch. Originalet hänger på National­museum men en kopia av tavlan med imponerande ram finns kvar i en av de fritidsbostäder Liljevalch ägde, nämligen Saltskog gård i Södertälje, där han ser ner på besökarna.

Detta hus, liksom två andra hus på fastigheten i Saltskog gård, ska renoveras till ursprungligt skick, vilket kräver stort noggrannhet. Byggnaderna används i dag som boende och ateljéer för konstnärer. I det stora huset finns även utställningsutrymmen och samlingslokaler. Husen tillkom mellan 1880-talet och början av 1900-talet och hade de för den tiden senaste tekniska funktionerna. Fastigheten består av en huvudbyggnad, en förvaltarbostad och Villa Elghem.

Villa Elghem sägs komma från Stockholms­utställningen 1897 och ritades av Ferdinand Boberg, som också ritade NK-huset och Centralposthuset i Stockholm.

Villa Elghem sägs komma från Stockholmsutställningen 1897 och ritades av Ferdinand Boberg. Foto: Mark Kretz

Den största ombyggnaden är i huvudbyggnaden som har byggts på under årens lopp, bland annat med nya burspråk, och den hade från början 24 rum och kök.

Inför renoveringen fick vvs-konsulten VVS-Tjänst Sverige AB – som har ramavtal med Täljefastigheter – frågan om de ville ta fram handlingar för detta projekt.

Kent Skytt har varit ansvarig för vvs-projekteringen av Saltskog gård i Södertälje. Foto: Mark Kretz

– Vi fick frågan innan de kom igång, de ville ha projektörer som var vana vid att jobba med äldre hus. Jag bor själv i gamla hus och har jobbat med sådana i Nyköping. Kravet var att vi hade tidigare erfarenhet att arbeta med den typen av byggnader. Sedan har de satt samman en projektgrupp, berättar Kent Skytt, uppdragsansvarig hos VVS-Tjänst för projekteringen av vvs-ombyggnaden i Saltskog gård.

– Det speciella i det här projektet är att man vill bevara miljöerna i rummen och inte göra åverkan. Det kan ställa till det när vi ska göra nya installationer, och följa senaste branschregler som Säker vatten exempelvis.

Gruppen gick före projekteringen runt i husen för att inspektera vad som behövdes göras.

Radiatorvärmen klarar inte att hålla alla rum varma, så vissa rum har bara tio till tolv grader under den kalla årstiden.

– Det var nog inte något speciellt, men det kan vara speciella produkter, som radiatorer som man inte har sett. Förr fanns det ju hur många olika radiatorer som helst – bara en by hade en smed fanns det en radiatortillverkare. Vissa här är speciella, exempelvis de som står på fötter. Här finns det i princip en variant för varje rum, säger Kent Skytt.

När det gäller vad som ska sparas eller inte är det antikvarien som har sista ordet.

– Det märkte man på mötena, de styrde åt vilket håll vi skulle. När vi ställde frågor fick vi inte alltid riktiga svar. För oss ingenjörer är det svart eller vitt.

Inkaklat badrum med gammal duschblandare. Foto: Mark Kretz

Eftersom man ska återställa interiören och där ska finnas så lite mekanik som möjligt, kommer man att sätta frånluftsfläktar i speciella utrymmen som duschar och wc-utrymmen.

Kent Skytt:

– De vill inte ha in FTX-system eller något liknande. Det har pratats om att vissa rum ska bli samlingsutrymmen och liknande, men de ska ventileras med korsdrag. De vill absolut inte ha mekanisk ventilation.

Den värmecentral som förser huvudbyggnaden med pelletsvärme kommer att ersättas av två bergvärmepumpar som också ska förse Villa Elghem med värme. Det teknikutrymme där pelletspannan står i dag kommer att rivas och värmepumparna kommer att placeras i källaren. Från källaren kommer Villa Elghem att förses med värme via en värmekulvert.

För värmepumparna i huvudbyggnaden och Villa Elghem kommer sex borrhål att borras i körvägen upp till det stora huset med en längd på 216 meter vardera med 20 meters mellanrum mellan hålen.

Från början värmdes husen med kakelugnar, och Liljevalch hade en person anställd som bland annat såg till att det eldades i kakelugnarna, men så småningom installerades centralvärme i huvudbyggnaden. Alla radiatorer ska behållas, tryckprovas och målas om.

En av de vackra kakelugnarna. Det har funnits kakelugnar i varje rum på Saltskog gård. Foto: Mark Kretz

– Radiatorvärmen klarar inte att hålla alla rum varma, så vissa rum har bara tio till tolv grader under den kalla årstiden. Man kan se det som grundvärme, sedan ska man elda i kakelugnarna också. Pelletspannan är för liten och radiatorerna är inte dimensionerade för att klara full värme i rummen.

Till värmepumparna kommer en elpanna på 42 kW samt tappvattenvärmare av typen slingberedare för huvudbyggnaden och Villa Elghem.

– Elpannan täcker behovet om värmepumparna går ner, det är kravet från Telge fastigheter att det ska vara full redundans. Skulle det bli ett kompressorhaveri kan det ta lång tid att få fram ersättningsmaterial, och under tiden får det inte bli för kallt i kåken, konstaterar Kent Skytt.

På det sättet ska värmesystemet förstärkas. I de publika utrymmena behålls radiatorerna och i övrigt kommer man att sätta in sektionsradiatorer.

Viss del av den utrustning som blir över kommer kommunen eventuellt att behålla för framtida bruk.

Beställaren kommer att ha en projektledare som förmodligen kommer att vara på plats under ombyggnaden.

– Det kommer att dyka upp frågor under hela ombyggnaden och även vi är tillgängliga för att svara på frågor.

Radiatorerna är inbyggda och det går att lufta dem via det lilla hålet till höger. Foto: Mark Kretz

Konstnärer verkar i villa Elghem och en del bor där under kortare tid. Vissa konstnärer arbetar med gjuteri och drejarbeten vilket gör att man ska installera en avskiljare under diskbänkar som samlar upp gipsdelar.

Samtliga tekniska funktioner avseende el och värme – som värmepumpar, elmätare, energi- och värmemängdsmätare, temperaturreglering av varmvatten och övervakning av varmvattentemperatur – kommer att kopplas upp mot Telge fastigheters överordnade system.

Enligt Kent Skytt kommer personbelastningen inte att bli högre efter ombyggnaden.

– Det finns ett antal konstnärer som hyr rum och ett par utställningar per år. Det kommer förmodligen att hållas varmare vintertid, och kommer inte att vara en nackdel för huset, eftersom det varit jämn värme. Vissa hyresgäster har haft kallt. När vi gick runt i vinter stod det byggfläktar i rummen för att hålla värmen.

Publicerad 14 mars 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.