Annons
 • Assemblin växer i Mälardalen genom förvärv av Ehlin & Larsson

  STYRKÖP

  Assemblin stärker sin kapacitet inom ventilation och automation genom förvärv av Ehlin & Larsson AB (”Ehlin & Larsson”) med kontor i Västerås, 24 medarbetare och en årsomsättning på cirka 40 MSEK.

  Ehlin & Larsson är ett väletablerat installationsbolag som grundades 1999 av bröderna Anders och Tore Ehlin, som fortfarande är verksamma i bolaget. Idag är verksamheten primärt inriktad på luftbehandlingsinstallationer med en växande andel fastighetsautomation samt energiprojekt. Bland annat erbjuds en egenutvecklad paketlösning för smart energioptimering där energibesparande åtgärder presenteras för fastighetsägare baserat på automatisk insamling och uppföljning av indata. Bland de största kunderna finns byggbolag som HMB, PEAB, Byggmäster samt fastighetsbolag som Mimer och Hemsö.

  – Vi är mycket glada över att kunna förvärva Ehlin & Larsson, som är ett innovativt ventilations- och automationsbolag med hög teknisk kompetens. Deras projekt- och kundportfölj kompletterar vår verksamhet i Mälardalen på ett bra sätt, och vi ser stora möjligheter att kunna erbjuda deras automationslösning även till våra kunder, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

  Av Ehlin & Larssons 24 medarbetare arbetar 14 med service, energieffektivisering och fastighetsautomation. Inom bolaget finns även kapacitet att utföra konstruktionsarbeten med egna konstruktörer.

  – Utvecklingen går otroligt snabbt och efterfrågan på automationslösningar kopplade till olika tekniska installationer ökar. Assemblin har utmärkt sig som en bra och stabil ägare med fokus på teknikkompetens och digitalisering. Vi ser en klar fördel i en gemensam framtid, där vi tillsammans kommer att kunna utveckla såväl medarbetare som erbjudande till våra kunder, säger Anders och Tore Ehlin på Ehlin & Larsson.

 • Annons
 • ÅF köpte Bygganalys

  KONSULTKÖP

  ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i teknikkonsulten Bygganalys.

 • Forskning om Covid-19 och inomhusmiljö

  CORONAFORSKNING
  KTH, Umeå Universitet, Lunds Universitet och Chalmers ska tillsammans kartlägga hur man designar byggnader med en hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.  Projektet ”Buildings Post Corona” ska arbeta fram hur byggnader bör konstrueras för att vara hållbara och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö med minimal risk för överföring av luftburna sjukdomar.   Hur Covid-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetar med just nu. Smitta via luft har varit en avgörande komponent för många av de farsoter som utvecklats till pandemier såsom influensa, smittkoppor och nu Covid-19. Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss, och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab  Genom den bredd av expertis som finns vid de fyra universiteten och samarbetspartnerna kommer projektet täcka in de perspektiv och metoder som behövs för att designa en god inomhusmiljö utifrån hållbarhet, energianvändning, hälsa och smittrisk. Projektet utförs i tätt samarbete med Boverket, Svensk Ventilation, Fastighetsägarna, Bengt Dahlgren, Tovenco, Länsgården Fastigheter, Akademiska Hus, Swegon, Einar Mattsson, Lokalförvaltningen Göteborg, Geberit och Energi & Miljötekniska Föreningen.   Universitetens olika testanläggningar, såsom KTH Live-In Lab och aerosollaboratoriet i Lund, gör det möjligt att testa olika lösningar.   - Med det här samarbetet kan vi bidra med ny kunskap för att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god termisk inomhusmiljö, säger Thomas Olofsson, professor i energiteknik på Umeå universitet  KTH: KTH Live-In Lab är en plattform med flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Genom samverkansprojekt industri, akademi och samhälle förkortar KTH Live-In Lab ledtiderna mellan forskningsresultat till introduktion på marknaden. KTH Live-In Lab sprider kunskap kring teknik, metoder och system som möjliggör framtidens smarta och hållbara byggnader.   Chalmers: Vid Avdelningen för installationsteknik, Chalmers, bygger forskarlaget upp kunskap om systemlösningar för ventilation, värme, kyla, samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla och sprida kunskap om metoder som bidrar till goda inomhusmiljöer i energi- och resurseffektiva byggnader. Forskningen bygger på en kombination av teoretisk modellering, experiment i kontrollerad laboratoriemiljö och fältstudier.   Lund: Aerosollaboratoriet vid Lunds universitet är en avancerad infrastruktur för undersökning av luftburna partiklar i olika miljöer. Utöver en bred uppsättning tekniker för att mäta biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper hos föroreningar och smittämnen i luft, har laboratoriet också rum för kontrollerad simulering av ventilation, klimat och exponering. Forskare vid laboratoriet arbetar bland annat i nära samverkan med sjukvården kring hur smitta sprids och kan motverkas.  Centrum för hälsosamma inomhusmiljöer (Center for Healthy Indoor Environments, CHIE) tillför tvärvetenskaplig expertis som kombinerar tekniska, psykologiska och medicinska aspekter för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. CHIE främjar metoder för helhetssyn med fokus på de boendes behov, hälsa och välbefinnande.  Umeå: Energieffektiviseringsgruppen vid Umeå universitet bedriver forskning med inriktning mot slutanvändning av energi och inomhusmiljö i byggnader. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot bättre termisk inomhusmiljö och luftkvalitet med ökad energieffektivitet. Forskargruppen förfogar över laborativ utrustning för fältmätningar, men också ett laboratorium på universitet med klimatkammare och tekniska installationer för experimentella försök.   Mer information på http://www.buildingspostcorona.se        

   

 • Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

  SKÅNEPROJEKT

  Fem Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab. Uppdraget gäller projektering och installation av el, VS, ventilation och sprinkler vid ombyggnaden av en av Entré-fastigheterna i Malmö.

 • I delstaten Kano i Nigeria öser latrintömmaren Iliyasu Abbas – med sina bara händer – upp mänsklig avföring i en hink. Hinkens innehåll hälls sedan i en annan behållare som kollegan Aminu Usiani lastar på en väntande lastbil.

  Världens värsta skitjobb?

  TEMA SANITET.

  Iliyasu Abbas tömmer latriner och septiktankar i delstaten Kano i Nigeria. Hans jobb är att tömma mänsklig avföring. Alltså, fekalt slam. Somliga skulle säga skit.

 • Solfångare, borrhål och värmepumpar är en del av det installerade energisystemet Hyss (Hybrid Solar System). Foto: Free Energy

  Koncept testas i netto noll-hus

  AKTUELLT PROJEKT.

  Netto noll-energihus har byggts i ett nytt bostadsområde i Salem, söder om Stockholm.

  TEXT: MIKAEL BERGLING

 • Vågkraftsteknik omvandlar energi från havets vågor till el på framför allt två sätt: antingen utnyttjas kraften i ytvågorna eller i vågorna på botten. Foto: Istockphoto

  ”Vågkraftens potential är enorm”

  AKTUELL FORSKNING.

  Anna E Frost vid Uppsala universitet undersöker i sin avhandling hur linjärgeneratorer för vågkraft kan förbättras.

  TEXT: MIKAEL BERGLING

 • Sedan några år tillbaka kyls Löwenströmska sjukhusets huvudbyggnad vid behov med hjälp av kallt vatten från Stockholmsåsen, en cirka 60 kilometer lång rullstensås.

  Vatten från åsen kyler sjukhuset

  KYLA.

  Kallt vatten från Stockholmsåsen kyler Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

 • Tidig modell av rörtång

  VVS-MUSEUM.

  Denna rörtång är en tidig modell från slutet på 1800-talet.

 • Jag önskar välkommen till Anita, Yifan och Jan – våra nya krönikörer!

  Efter mycket om och men och en hel del tänkande och planerande och pratande kan vi nu presentera tre nya krönikörer i tidningen.