Brevet som hittades i en flaska vid en utgrävning vid Stockholms slott. Foto: Arkeologikonsult

VVS-brev från 1887 kom med flaskpost

I samband med dräneringsarbete på Stockholms slott hittades en krossad flaska med ett brev i. Brevskrivaren var en rörläggare som drygt 100 år tidigare arbetade med slottets nya avloppssystem.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Arkeologen Jonna Sarén Lundahl. Foto: Privat

Häromåret genomfördes schaktnings- och dräneringsarbeten i anslutning till slottsmuren vid Stockholms slotts yttre borggård. I samband med grävningarna stötte man bland annat på rester av en mur från det gamla slottet Tre Kronor. Slottet förstördes vid den stora branden 1697.

– I en rörgrav i muren hittades en flaska med kärleksbrev till och från 15-åriga Nanny daterade år 1900, berättar Jonna Sarén Lundahl vid företaget Arkeologikonsult som hade länsstyrelsens uppdrag att förhindra att eventuella fornlämningar skadades i samband med schaktarbetena.

Några månader senare hittades ytterligare en flaskpost.

– Tyvärr var flaskan sönder. Men brevet var intakt. Det var daterat den 1 augusti 1887 och signerat med EL eller LE, säger Jonna Sarén Lundahl.

Brevförfattaren var med största sannolikhet en rörläggare som arbetade med att dra vatten- och avloppsledningar genom slottet Tre Kronors ruiner. I brevet, som var skrivet på vers och hade placerats så att eftervärlden skulle hitta det, namnger han sig själv med smeknamnet ”Tullen” och skriver att han och hans kolleger ”… hade största äran deruti, att de tillhörde Rundquists faktori”.

Det företag som avses är förmodligen A. Rundquist & Co metallfabrik, rörgrossister och ledningsentreprenörer. Företaget hade till att börja med sina lokaler i Nacka för att 1875 flytta till Regeringsgatan i Stockholm.

– 1887 hade man cirka 30 anställda, enligt en tavla med de anställda som vi har här på museet. En av männen på tavlan heter Lars Ekström, berättar Rolf Levin som är chefsintendent på vvs-museet.

– Troligen hade man återkommande arbeten på slottet. Åtminstone 1951 var man kunglig hovleverantör, enligt ett diplom.

Företaget var verksamt in på 1970-talet.

L Ekström från A. Rundquist & Co utpekas som skribent av det brev som hittats. Foto: Peter Olofsson

Jonna Sarén Lundahl berättar att hon med information från vvs-museet som bas letade fram intressanta uppgifter om Lars Ekström, den ende av A. Rundquists – enligt bilden – anställda som vid tiden då brevet skrevs hade initialerna EL eller LE.

– Han föddes den 19 september 1854 i Slimminge i Skåne (norr om Skurup, reds anm) och arbetade i några år som dräng innan han emigrerade till Amerika. Ett par år senare återvände han och fortsatte arbetet som dräng innan han flyttade till Stockholm och började arbeta som rörläggare.

1882 gifte han sig med Adelina Viktoria Nilsson. Paret fick tre barn, varav två avled i unga år.

År 1900 var Lars Ekström folkbokförd som smed och tio år senare som cigarrhandlare. Han avled 1939, 85 år gammal. Den sista tiden bodde han på det så kallade Gubbhemmet. Hans hustru avled några år senare på Stureby vårdhem.

– Jag tycker att de båda flaskposterna är kulturhistoriskt både väldigt intressanta och roliga, säger Jonna Sarén Lundahl. 

Fakta

Till efterverlden

Från Slottet nedåt strömmen
man grundat ut – i drömmen
att leda stank och vatten bort
och detta på en tid helt kort

Man länge närt den höga Tanken
att snart bli af med stanken
som känns i slottets regioner
om ock det skulle kosta millioner

Från dröm till verklighet det gått
sedan man en fix idé har fått
att leda rör igenom hvalf och murar
till passage för alla hagelskurar

Skulle härvid tusen hinder möta
må de bryta för att saken sköta
Ty ett slut på alla obehag
man önskar få med hvarje dag

Och här man träffat på en mur,
som luktar både rå och sur
Man stannat för en stund
Att fresta på om hon är grund

Men muren hade dimensioner
som trotsa kan en Krupps kanoner
Man dock till verket måste gå
att skaffa undan stenar, stora, små

Och sedan man med släggan slagit
Några tusen friska slag
man rätt igenom muren dragit
rör till närmsta vattendrag

Med spett och borrar utaf stål
Man uti muren gjort ett hål
så stort att sjelfva satan deruti
kan trifvas godt, och nykter bli

Den digra muren länge stod emot
Både slag och stötar, fot för fot
Men måste dock till sist ge vika
För män som ej sitt värf kan svika

De raska gossar som lagt hand härvid
lefde i Kung andre Oscars tid
De hade största äran deruti
att de tillhörde Rundquists faktori

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen

Som ett minne från vår tid
lägger dessa rader tätt invid
det grofva röret uti muren
för att undan gå censuren!

Stockholm slott d. 1 Aug. 1887
EL eller LE

Annons