Annons
Foto: Istockphoto

Vindkraften slår rekord – och passerar 20 TWh

REKORD.

Under det senaste året har vindkraften producerat 20,1 TWh el. För första gången har nu vindkraften överträffat 20 TWh.

Det nya rekordet innebär att vindkraften nu står för 14 procent av den svenska elanvändningen, konstaterar Svensk Vindenergi. Andelen förväntas öka till drygt 25 procent redan år 2022.
– De investeringar som tog fart efter energiöverenskommelsen 2016 börjar nu slå igenom i ökad elproduktion, konstaterar Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Den ökade vindkraften innebär att också den svenska netto exporten av el har ökat och slagit nytt rekord. Under de senaste 52 veckorna har elexporten uppgått till 24,1 TWh, enligt Energiföretagens statistik. Det kan minska klimatutsläppen från fossil elproduktion i våra grannländer med cirka 14,5 miljoner ton, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av Sveriges egna utsläpp av växthusgaser. – En fortsatt och snabb vindkraftsutbyggnad är sannolikt det mest effektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser. Landbaserad vindkraft kan dessutom numera byggas helt utan stöd, säger Charlotte Unger Larson.

I Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos förväntas elproduktionen från vindkraft öka till 37 TWh år 2022, medan Svensk Vind energis prognos är en ökning till nästan 40 TWh. Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh förväntar Energi myndigheten att elexporten år 2022 uppgår till rekordhöga 29 TWh. Den nya vindkraften kan, om utbyggnaden tillåts fortsätta, leda till att klimatutsläppen år 2030 minskar med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp, menar Svensk Vindenergi.

 

Text: Peter Olofsson