Annons
Sedan några år tillbaka kyls Löwenströmska sjukhusets huvudbyggnad vid behov med hjälp av kallt vatten från Stockholmsåsen, en cirka 60 kilometer lång rullstensås.

Vatten från åsen kyler sjukhuset

KYLA.

Kallt vatten från Stockholmsåsen kyler Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. – Det är både ett effektivt och miljövänligt sätt, säger Thomas Stranneryd som är projektledare vid region Stockholms fastighetsbolag Locum som förvaltar sjukhusbyggnaderna.

TEXT: MIKAEL BERGLING FOTO: LOCUM

Under de senaste åren har det genomförts omfattande upprustning av de tekniska installationerna i sjukhuset, framför allt i äldsta delarna som är från mitten av 1960-talet. Ventilationssystem, avloppstammar, värmesystem, styr/övervakning, belysning och brandlarm har förnyats.

I en tillbyggnad från mitten av 1980-talet, hus 02 med en bruttoarea på cirka 16 000 kvadratmeter fördelade på tre och ett halvt plan, har det varit stora problem med värmen under sommarhalvåret.

– Under värmetoppar har det tidvis använts upp till 50 kylmaskiner för att hålla temperaturen nere, berättar Thomas Stranneryd.

Under 2020 byttes luftbehandlingsaggregaten som försörjer hus 02 ut.

– De saknade kyla. De nya har kylbatterier för att vid behov kunna förse lokalerna med dämpande kyla. Under värmetoppar räcker inte nattkylningen till.

De nya aggregaten är, precis som de gamla, placerade i fyra fläktrum på husets tak.

I våras blev installationen av ett nytt köldbärarsystem inom byggnaden klar och anslöts till luftbehandlingsaggregaten.

Sedan några år tillbaka kyls sjukhusets huvudbyggnad vid behov med hjälp av kallt vatten från Stockholmsåsen som ligger alldeles i närheten. Stockholmsåsen är en cirka 60 kilometer lång rullstensås som sträcker sig från Arlanda i norr till Västerhaninge i söder.

Vattnet pumpas till sjukhusets huvudbyggnad där det växlas mot köldmediet.

Från huvudbyggnaden går numera en kylstam i kulvert till byggnad 02.

Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby norr om Stockholm hyser i dag ett 15-tal olika privata och offentliga vårdgivare.

Arbetet med att modernisera ventilationssystemet har pågått samtidigt som verksamheten varit i full gång. I hus 02 bedrivs det sluten psykiatrisk vård.

– Vi har haft en tät kommunikation med verksamheten och driften, vilket är grundläggande för att det ska fungera. Det är viktigt med stor hänsyn för att minimera störningarna, säger Thomas Stranneryd.

Arbete har skett på samtliga våningsplan i huset.

– Vi har använt oss av befintliga stamlägen och lagt till köldbärare upp till fläktrummen på taket.

Upprustningen av ventilationssystemet blev klar i våras.

– I somras fick vi ett kvitto på att allt fungerar som det ska. Vi kunde under värmetoppar ta ned temperaturen till cirka 21 grader. De här sjukhusbyggnaderna har några år på nacken vilket gör att det kan vara en utmaning att få till stånd bra inomhusklimat.

Thomas Stranneryd. Foto: Privat

Ska mer kopplas in?

– Vi har gjort avstick på varje plan. Det är möjligt att vi till exempel sätter in kylbafflar i medicinrum och liknande. Det finns mer kapacitet att ta ut ur systemet. Vi ligger inte i närheten av gränsen i vattendomen.

Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby norr om Stockholm hyser i dag ett 15-tal olika privata och offentliga vårdgivare.

Sjukhusets anor går tillbaka till 1792 och mordet på Gustav III. Som ett slags botgöring eller försoningsgåva donerade kungamördaren Jacob Johan Anckarströms familj en summa pengar, som utgjorde den ekonomiska byggstenen i vad som skulle bli Löwenströmska lasarettet (familjen Anckarström bytte efter mordet namn till Löwenström).

Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809. 1876 övertog Stockholms läns landsting förvaltningen.

1964 invigdes det nuvarande Löwenströmska sjukhuset som till en början var ett akutsjukhus med BB-avdelningar. Akutsjukvården och BB-avdelningarna lades ned under slutet av 1990-talet.

2009, efter att under en tid ha fungerat som långvård, sålde Stockholms läns landsting (i dag region Stockholm) det gamla lasarettet till ett fastighetsbolag.

Fakta

Nya luftbehandlingsaggregat i hus 02

Till/frånluft
Vårdbyggnad, väster
• LB11 2,14/1,82 m3/s värmeåtervinning motström
• LB12 2,55/2,65 m3/s värmeåtervinning motström
Vårdbyggnad, öster
• LB21 2,72/2,65 m3/s värmeåtervinning motström
• LB22 2,97/3,01 m3/s värmeåtervinning motström
Fläktrum, väster
• LB41 1,10/0,98 m3/s värmeåtervinning roterande
• LB42 1,10/0,98 m3/s värmeåtervinning roterande
Servicebyggnadsdelen fläktrum, öster
• LB31 2,40/1,93 m3/s värmeåtervinning roterande
• LB33 2,31/3,28 m33/s värmeåtervinning roterande
• LB34 1,73/1,60 m3/s värmeåtervinning roterande