Varning för små partiklar och droppar!

FRÅN REDAKTIONEN.

När detta skrivs har Ashraes arbetsgrupp för epidemiologiska frågor precis släppt en ny vägledning för kontroll av luftburen smittsam aerosolexponering. Ashrae är enkelt uttryckt den globala motsvarigheten till Energi- och Miljötekniska Föreningen inom ventilation, luftkonditionering, kyla och närstående områden.

En smittsam aerosol är små partiklar eller droppar som innehåller patogener som Sars-CoV-2-viruset som kan orsaka infektion vid inandning. De kan produceras genom att man exempelvis andas, pratar och nyser. Också genom att spola toaletter, och genom vissa medicinska ingrepp och tandvård.

Ashraes rekommendationer för minskad aerosolexponering bygger på en kombination av ventilation, filtrering och luftrenare – från hem till kontor till mobila miljöer som fordon och fartyg. Läs mer om detta på ashrae.org.

Med start i det här numret tolkar medicine doktor Magnus Olofsson aktuell forskning om folkhälsoaspekter av covid-19. Översikten tangerar byggtekniken, i första hand vatten och avlopp. Första delen – Avloppsvatten som smittindikator på samhällsnivå – i detta nummer alltså. Spännande fortsättning i årets andra nummer. Läs på sidan 30.

Med fastighetsautomation som tema har vi besökt Anders Mikaelsson, teknisk projektledare på Ecoclime, som har lett arbetet med att modernisera energisystemet på Folkets Hus i Vilhelmina. Med hjälp av smart styrning och återvinning ska energianvändningen minska dramatiskt. Läs på sidan 14.

Professor Bo G Hellers uppmärksammade vår artikel i förra numret om vakuumtoaletter i Helsingborg. Nog så intressant, menar han, men vill gärna uppmärksamma oss på några ytterligare fakta i målet. Läs hans replik på vår redaktionella artikel på sidan 29.

Jonas Anund Vogel, KTH, visar i sin doktorsavhandling bland annat hur satsningar på innovativ och energismart teknik i nya flerbostadshus kan stimuleras. Men också vilka som är hindren. Han utvecklar sina forskningsresultat på sidan 24.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons