Annons
Foto: Ingar Lindholm

Varför angripa Energiavtal 12?

Annons
DEBATT.

Genmäle till Petter Elfqvists och Stig Lundbergs debattreplik ”Hur löses problem med Energiavtal 12?”

SLUTREPLIK. Det finns bättre sätt att marknadsföra DUR-metoden än att angripa Energiavtal 12. Det menar Johnny Kellner i en slutreplik till debattartikeln i Energi & Miljö nr 10/2019 där Petter Elfqvist och Stig Lundberg propagerade för användning av DUR-metoden för energikrav i avtal vid nybyggnad.

Jag tror inte att skribenterna har förstått syftet med Svebys Energiavtal 12. Avtalet har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) i samarbete med Sveby. Avtalet är utformat som en bilaga till entreprenadkontraktet och gäller därmed före ABT 06 avseende energianvändning.

Syftet är att skapa en bättre trygghet mot felaktiga eller ofullständiga energiberäkningar eller gjorda förenklingar hos de konsulter som utfört energiberäkningarna. De energi- beräkningstävlingar som arrangerades av Sveby visade att så också var fallet.

Felaktiga eller förenklade ingångsvärden för energidrift vid energiberäkningar (oberoende av vilka verktyg som används), som föranleder till högre driftkostnader än förväntat för beställaren och som har legat till grund vid upphandling vid anbudsförfrågan, kan medföra dyra och långvariga ekonomiska tvister.

Energiavtal 12 ger förutsättningar att reglera den ökade driftkostnaden som orsakats av eller kunnat påverkas av entreprenören genom sin konsult. Onormal drift av fastighetsägaren kommer man dock aldrig ifrån.

Att koppla ihop DUR-metoden i detta sammanhang förstår jag inte syftet med. Även med DUR-metoden måste energiberäkningar utföras och relevanta ingångsdata användas. Det finns bättre sätt att marknadsföra DUR-metoden än att angripa Energiavtal 12.

Johnny Kellner

Annons