Annons

Vad vore väl livet utan ventilation i alla dess former?

FRÅN REDAKTIONEN.

Ekarängskolan invigdes 1967 i stadsdelen Hulta i Borås. Ungefär 300 elever och 60 lärare samsas i ett barnvänligt område med grönområden. Eleverna är i åldrarna 6–12 år och de trivs och är fysiskt aktiva på den interaktiva lekplatsen och fotbollsplanen. Utomhusmiljön är bra, men det har varit sämre med inomhusmiljön.

Det är inte ovanligt med dålig inomhusluft i äldre skolbyggnader. I delar av Ekarängskolan var det bristande dränering som orsakade problemen. Vatten trängde in i vissa lokaler vilket bland annat upptäcktes i form av mögelsporer i textilslöjdssalen i souterrängplan. Även i träslöjdssalen upplevde man problem.

Läraren Malin Lindstrand berättar om en drastisk försämring av inomhusmiljön under de senaste fem åren. ”Problemen har kommit smygande och för mig har det inneburit utslag runt ögonen och obehaget av att känna mögel- och källarlukt. Det var också kraftig mögeltillväxt i skåp där vi förvarar textilier och vi blev tvungna att kasta mycket material. Bubblor under färgen på väggarna, färg som släppte och vatten under golvet var tydliga bevis på att inomhusmiljön inte var bra.”

Det här är utmaningar som vår bransch kan lösa. I just det här fallet var det luftrening från Genano som löste problemen med dålig inomhusluft.

I det här numret av Energi & Miljö tar vi fasta på ventilation och luft i alla dess former; ut, till, från och av! Vi besöker Botanhuset på Norra Djurgården i Stockholm där ventilation är av yttersta vikt. I mer än hundra år har växter från världens alla hörn samlats här, sorterats och analyserats av forskare. Vi vandrar runt i den totalt utrivna byggnaden tillsammans med Statens fastighetsverks projektledare Viktor Kohlström och byggledaren Peter Lindström. Läs på sidan 18.

De tre stora sjukhusen i Södermanland byggs ut och byggs till. I de nya byggnaderna kommer ventilationslösningarna att ha en stor roll för att klara regionens krav på miljöklassning Guld. Vi besöker Nyköping tillsammans med Kjell Andersson, NCC:s installationsledare, och Robin Lindström, projektledare hos Gunnar Karlsen Sverige. Läs på sidan 32.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se