Annons

Uppsala växlar över till likström

Annons
NYHETSREPORTAGE

Vad har fyra byggnader tillhöriga Vasakronan i Uppsala gemensamt med Energimyndighetens förra lokaler i Eskilstuna, bostadsområdet Fjärås i Kungsbacka, Gnesta kommuns datahall, ett kontorshus i Obihiro City i Hokkaido, Japan och Fraunhoferinstitutet i Erlangen, Tyskland? Jo, i dessa byggnader används likström. Den används för att driva kyl- och ventilationssystem, men också elarmatur. Likströmsnätet som binder ihop de fyra byggnaderna i Uppsala Science Park, som Vasakronan sedan förra året kopplat ihop, är det första inom Vasakronan för att bättre ta tillvara energin från solcellerna.

Ulf Näslund, teknikutvecklingschef hos Vasakronan, berättar:
– Anledningen till att likström kommit på tal den senaste tiden är bland annat för att solceller genererar likström, som sedan går ned till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Likström driver i sin tur den största delen av modern kontorsutrustning, som dataskärmar, belysning och liknande och i dessa finns därför växelriktare som omvandlar växelström till likström.
– Det betyder att vi har två växlingar som båda ger energiförluster. I synnerhet i billiga och små produkter som mobiltelefoner eller liknande har dessa växelriktare väldigt dålig verkningsgrad. Förlusterna blir ju värme. Det slipper man om man kan använda likström från solcellen till slutprodukten i form av dataskärm, diod eller annan kontorsutrustning. Dioden i exempelvis en LED-lampa behöver styrning, vilket sker med likström.

Om man har egen solelproduktion är, enligt Ulf Näslund, det bästa att själv använda den el som produceras – då är den värd den kostnad som uppstår när elen måste köpas in, i Vasakronans fall cirka 1,10 kronor inklusive nätkostnad.
– Säljer vi elen på nätet blir intäkten 35–40 öre per kilowattimme, konstaterar han. Läs hela reportaget i Energi & miljö nr 6-7!

Foto och text: Mark Kretz

Annons