Annons
Trädgårdsmästaren Bosse Rappne har testat ny bevattningsteknik vid Slottsträdgården Ulriksdal.

Ulriksdal blomstrar – med svensk teknik

BLOMSTRAR.

– Som alltid när det gäller ny teknik är man inledningsvis osäker. Men via telefonen har jag sett att allting fungerar, säger trädgårdsmästaren och tv-personligheten Bosse Rappne.

Slottsträdgården Ulriksdal i Solna blomstrar i sommarprakt. Trädgårdsmästaren Bosse Rappne har testat en ny bevattningsteknik som sägs halvera vattenförbrukningen. Han var faktiskt först i världen med att testa svenska företaget Irriots teknik för att trådlöst styra bevattningssystemet.

Den första prototypen för bevattning installerades på Slottsträdgården Ulriksdal redan 2018.

– Under den extremt varma sommaren 2018 sparade vi mycket vatten, konstaterar Bosse Rappne.

– Vi har kunnat programmera i förväg för att vattna på tidiga morgnar och därmed minska vår vattenförbrukning med 35 procent till följd av minimal avdunstning, fortsätter han.

Tekniken med automatiserad bevattning sägs dock kunna minska vattenförbrukningen med upp till 50 procent, öka skörden med 30 procent och spara in arbetstid. Samtidigt minskar effekterna av övergödning och jorderosion.

Med hjälp av radiosignaler styrs ventiler i vattensystemet. En central dator beslutar utifrån väderleksdata, odlarens preferenser och fuktsensorer i jorden när och hur mycket som ska vattnas.

 

Fakta om tekniken
Irriot (Irrigation Internet Of Things) är ett system för att trådlöst automatisera bevattning
 Hårdvaran kommunicerar via LoRa (long range radio) och styr på upp till fem kilometers avstånd
 Systemet drivs av solkraft

 

Text: Peter Olofsson Foto: Irriot

Annons