Annons

Tyréns är generalkonsult när SL moderniserar Rissne tunnelbanedepå

TUNNELBANA

Tyréns har fått generalkonsultuppdraget av SL att projektera för modernisering av Rissne tunnelbanedepå. Utöver upprustning av verkstadsbyggnaden sker en anpassning för nya typer av fordon samt en utökning av antalet uppställningsplatser. Projektet kommer att genomföras under pågående drift mellan 2020–2024.

Syftet med SL:s satsning är att Rissne tunnelbanedepå ska kunna möta framtidens krav på fler och nya fordon, samt att förbättra trafik- och arbetsmiljö. En översyn av depåområdet i sin helhet görs med bland annat en flytt av befintlig infartsväg, nya spår, strömskenor och signaler, byte av vattenledningar, el, infra och belysning samt brandskydd.

Tyréns har som generalkonsult ansvar för projektering av ombyggnad av den befintliga tunnelbanedepån. Depån är i drift dygnet runt och tillhandahåller städ och underhåll samt parkering nattetid för tunnelbanans tåg. Ombyggnationen skapar förbättrad arbetsmiljö, verkstadsplatser för service av nya tåg och utökad uppställningskapacitet från dagens arton till tjugotvå tåg.

- Vi är glada för det förtroendet vi har fått av SL som generalkonsult. Vi kommer bistå med en bredd av vår kompetens, då tjugosex av våra teknikområden kommer arbeta i projektet. Ombyggnaden kommer att ske under pågående drift. Samspelet är därför nyckeln till att vi lyckas då det är många aktörer som ska samverka, säger Fredrik Hansen, uppdragsledare på Tyréns.

I uppdraget ingår även ett förfrågningsunderlag för en tvätt- och saneringshall på samma mark. Den nya hallen skapar moderna tvätt- och serviceenheter för att kunna hantera klottersanering - en möjlighet som i dag saknas i norra Stockholm.

Om- och utbyggnad av Rissne tunnelbanedepå kommer att pågå under fyra år, mellan 2020–2024.

I projektet bidrar Tyréns med kompetenser inom bland annat arkitektur, konstruktion, installation, järnväg, el, tele och säkerhet, akustik, mark, VA, VVS och miljö. 

 

Annons