Annons

Tveksam lönsamhet med förvärmd ventilationsluft

Annons
FÖRVÄRMNING

Avsikten med HSB FTX är att den ska ge en energieffektiv avfrostning. Men när Örebrobostäder jämförde HSB FTX med konventionell FTX kunde man inte se någon ökad lönsamhet.

 

Text Björn Åslund

 

Tanken med HSB FTX är att slippa installera eftervärmningsbatteri och även kunna minska behovet av tillförd värmeenergi för avfrostning av värmeåtervinningsbatteriet. I HSB FTX sker i stället en kontinuerlig avfrostning med hjälp av markvärme utan värmepump från djupa borrhål. Vätska cirkulerar i hålen och får avge värmen i ett värmebatteri placerat innan värmeväxlaren i FTX-aggregatet.

 

Systemet har tidigare utvärderats av Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerfamiljsfastigheter, Bebo, i ett nybyggt hus i Nacka. Där drog man slutsatsen att funktionen var god och att den sparar energi och reducerar spetseffekt från fjärrvärmen.

 

Örebrobostäder, Öbo, har provat HSB FTX i ett annat upplägg. I området Vivalla, med hus ur miljonprogrammet, har i samband med renovering HSB FTX installerats i ett bostadshus med tolv lägenheter. Konventionell FTX har installerats i ett jämförbart, likadant hus.

 

Försöket har nu utvärderats av Skanska Teknik som fått finansiellt stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

 

Utvärderingen i Örebro visar att HSB FTX inte levt upp till förväntningarna vad gäller energi och ekonomi, berättar Johnny Andersson, projektledare vid Öbo.

- Den visar att HSB FTX kostar mer än den smakar, säger han.

 

Stora installationskostnader anses som en förklaring till svårigheten att få ihop ekonomin. Men Johnny Andersson ger knappast några utsikter till framtida, lägre installationskostnader, snarare högre, då förutsättningarna var goda i Vivalla.

Något som dragit upp driftskostnaden för HSB FTX var ett större elbehov till cirkulationspumpar och förvärmning än förväntat.

 

Visserligen visade utvärderingen att HSB FTX kapade effekttoppar från fjärrvärmen men behovet av energi har inte minskat. I stället har fastigheten behövt mer energi till radiatorer på grund avgre inblåsningstemperatur än med det konventionella aggregatet (38 kWh per kvadratmeter och år med förvärmning för HSB FTX, jämfört med 36 kWh/kvm, år med det konventionella aggregatet).

 

Dock utesluter man inte andra positiva effekter, uppger Johnny Andersson. HSB FTX ger ju en kontinuerlig avfrostning, i jämförelse med konventionell avfrostning som slår på vid behov.

 

- Vår hypotes är att den stabilare avfrostningen kan minska slitaget på FTX-aggregaten, vilket kan ge längre livslängd. Men det är bara något vi tror, det krävs längre uppföljning, betonar han.

Fakta

SBUF 12930

 

Slutrapporten från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond heter ”Förvärmning av ventilationsluft med hjälp av borrhålsvärme utan värmepump, fallstudie Vivalla Örebro” och kom i somras. Författare är Branko Simanic vid Skanska Sverige (SBUF 12930).

Annons