Annons
Helikoptern gör omkring tusen landningar per år på helikopterplattan på Norrtälje sjukhus. Plattan värms för att vara fri från snö och is. Foto: Locum

Tema: Säker landning med spillvärme

Annons
Tema.

I Norrtälje garanterar sjukhusets kylmaskiner att sjuktransporterna med helikopter blir säkra.

Först hörs bara det karaktäristiska ljudet. Sedan dyker den gula ambulanshelikoptern upp över byggnaderna och sänker sig långsamt och säkert ned mot helikopterplattan på taket till Norrtälje sjukhus.

Det här är en manöver som piloterna gör ofta. Speciellt på sommaren, när det är mycket folk ute i skärgården. Bara under 2018 gjordes 1 084 landningar.

På vintern är det förstås färre helikoptertransporter, men då ställs å andra sidan höga krav på att den 550 kvadratmeter stora plattan ska vara snö- och isfri.

– Tidigare värmdes den med fjärrvärme. Nu använder vi spillvärme från kylmaskinerna. Värme som tidigare bara fläktades bort, berättar fastighetsförvaltare Magnus Alfredsson, Locum.

Ett sjukhus använder stora mängder energi, inte minst när det gäller kylning av datorer, röntgenutrustning och magnetkameror. På Norrtälje sjukhus finns fyra kylmaskiner, varav tre är i samma teknikutrymme och det är på dessa Locum har satsat på värmeåtervinning. Spillvärmen används för att förvärma varmvatten och så till helikopterplattan.

– Här gäller ju samma flygsäkerhetsregler som för en flygplats. Och då inte bara att helikopterplattan ska vara snö- och isfri. Det handlar om inflygningsvinklar och sektorer som måste hållas fria, säger Magnus Alfredsson.

I helikopterplattan finns sensorer som styr framledningstemperaturen för uppvärmningen. Och det får vara hur mycket vinter det vill; på plattan lägger sig aldrig snön.

– Investeringen låg på 1,5 miljoner kronor. Eftersom vi årligen sparar 300 MWh är det här både väldigt lönsamt och bra för miljön, konstaterar Magnus Alfredsson.

Norrtälje sjukhus har för övrigt börjat byta ut den gamla belysningen mot energisnåla LED-plattor. Den nya belysningen styrs med närvaro- och frånvarodetektering och har dessutom dagsljuskompensering.

– Allt är uppkopplat till styrdatorn, så vi kan avläsa temperaturer och om någon armatur inte fungerar får vi info, berättar Magnus Alfredsson.

Hela 30 procent energieffektivisering blev det när fläktarna i aggregaten för operationssalarna byttes ut.

– De nya fläktarna har också något större kapacitet. Nu kör vi på 70 procent av kapaciteten, men klarar ändå flödena, förklarar Magnus Alfredsson.

Maria Åslund

Annons