Annons
Foto: Värmlands museum

TEMA Renovering: Nu kan du flytta in i Zarah Leanders rum

Annons
TEMA RENOVERING.

Anrika Grand Hotell i Karlstad blir bostadsrättsförening med gamla inredningsdetaljer bevarade, bland annat svängda radiatorer.

Hotellet, som byggdes 1904, ligger vid Soltorget och är en av stadens profilbyggnader, som sett mycket av 1900-talets historia. Vid unionsförhandlingarna mellan Sverige och Norge, som genomfördes ungefär ett halvår efter invigningen, bodde den svenska delegationen på Grand Hotell – den norska på Stadshotellet. Själva förhandlingarna ägde rum på Frimurarelogen, mellan de båda hotellen. En gång firade societeten sina sammankomster här och Zarah Leander hyrde en svit i anslutning till den stora festvåningen.

Den forna glansen har under senare decennier blivit nött i kanten, sedan hela komplexet byggdes om till studentbostäder. Nu räddar man vad som räddas kan av stuckatur och annan ursprunglig inredning. Värmlands Museum har gjort en kulturhistorisk inventering och har tillsammans med Prepart kommit överens om vad som ska bevaras av de gamla detaljerna, när byggnaden nu blir flerfamiljshus.
– Totalt ska det bli 52 lägenheter. Vi bygger på ytterligare två våningar och där blir det tvåor, treor och fyror. I den gamla delen tar vi vara på det som finns. Vi slår ihop studentlägenheterna så att de blir större ettor och tvåor, berättar Maria Frykblom, projektutvecklare på Prepart som äger fastigheten tillsammans med Karlstadshus.
Lägenheterna, som alla blir väldigt olika, med olika takhöjd och olika inslag av gammal inredning, säljs som bostadsrätter. Den gamla ståtliga matsalen, med kristallkronor och en fantastisk takmålning, renoveras och blir den framtida bostadsrättsföreningens gemensamhetslokal.

Utvändigt behåller man de gamla fönstren mot gatan, medan moderna fönster monteras mot gården. För att klara lasten av de två tillkommande våningarna har nya balkar dragits. Att börja riva i vvs i gamla hus är inte alltid helt lätt. Det vet man på Tingvallastadens rör.
– Allt vatten och avlopp var utbytt sedan tidigare, men gick inte att använda på grund av nya placeringar av badrummen, så vi fick byta ut det igen. Det är en gammal kåk och installationerna blir lite bökigare. När man öppnar bjälklaget ligger bjälkar kors och tvärs. Mycket får lösas på plats, säger företagets vd Hans Skantz.
– I möjligaste mån har vi försökt att behålla värmesystemet i de gamla lokalerna. I burspråken är radiatorerna svängda. Dessa radiatorer blir kvar, men allt övrigt byttes ut. Det finns nostalgiradiatorer, som matchar de gamla, så det blev bra. I nya delen drog vi in golvvärme.

Huset har varit ombyggt flera gånger tidigare och på ventilationssidan tvingades man riva undan befintliga kanaler och fläktar. Fläktrummet, som fanns på taket, finns kvar på samma ställe, men är numera inbyggt i påbyggnaden.
– Man ville spara fläktaggregatet, så det har byggts om för att klara ”fläkt i drift”, som är ett brandskyddskrav. Tidigare fanns ett system för att evakuera brandgaser genom vädring, berättar Henrik Nilsson, projektledare hos Fläkt Teknik, Karlstad. Aggregatets kapacitet räcker även för påbyggnaden och FTX finns sedan tidigare. De separata ventilationssystemen som finns i restaurangen och lokalerna i husets bottenvåning behålls i befintligt skick.
Huset står färdigt för inflyttning i mars 2019.

Text: Maria Åslund

Annons