Annons
Vätterhem har ökat frånluftsflödet i bland annat sin nyproduktion, beroende på högre fuktbelastning. På bilden syns ett hus i området Strandängen. Foto: Vätterhem

Tätare bostäder kräver konstantflödeskåpor

Annons
LUFTFLÖDEN

Allt tätare bostäder i kombination med tvättmaskiner och torktumlare i lägenheterna har tvingat Vätterhem att öka luftflödena och installera konstantflödeskåpor. I Malmö märks problem med undertryck i täta hus.

Sedan något år tillbaka har det kommunala bostadsbolaget i Jönköping, Vätterhem, ökat frånluftsflödet från kök och badrum i sin nyproduktion och i bostäder som byggs om. Den förhärskande köksventilationen under många år har varit spiskåpor med ett lågt grundflöde och möjlighet till forcering vid matlagning. Vid behov kan ett spjäll i kåpan öppnas vilket leder till att frånluftsfläktens varvtal och flöde ökar och ger cirka 30 till 40 l/s i forceringsflöde i spiskåpan.

- Vi får inte spisfläktar med forceringsflöde att fungera bra i moderna hus som har högre täthet än i gamla hus. Att öppna ett fönster för att få in tilluft när man lagar mat fungerar inte i våra energispardagar, förklarar Torbjörn Lundgren, teknisk chef hos Vätterhem.

- Därför installerar vi istället en spiskåpa med konstantflöde som går oavsett om man är hemma eller inte, och som också fungerar som grundventilation för köket.  Hur stort flöde vi ska ha är dock inte helt klarlagt, så vi prövar oss fram. Ska det vara 18 eller 20 liter i sekunden för att få god osuppfångning? Tittar vi på de standarder som finns ska 18 liter räcka, men fungerar det?

Konstantflödeskåpan är också standard när Vätterhem bygger om äldre fastigheter och tätar fasader. Allt för att slippa få ett för stort undertryck i lägenheterna.

Förutom att husen blivit tätare, vilket tvingat fram ökade flöden i köket, har man också börjat förse lägenheterna med egna tvättmaskiner och torktumlare, som ökar fuktbelastningen.

- Det var ju inte så vanligt för säg sådär fem-tio år sedan, men numera är lägenheterna försedda med dessa maskiner, vilket ökar fukthalterna. Därför har vi även från badrummen ökat frånluftsflödet med fem liter per sekund, till omkring 20 liter per sekund.

Den ökade tätheten har också lett till att Vätterhem låter husens totalluftflöde vara omkring 20 procent högre de första två åren, för att torka ut betongen. Efter två år minskas flödet till normalflöde.

Vad man ännu inte känner till och har mätt är hur mycket mer el som går åt för dessa högre flöden, men någon dramatisk ökning i elanvändningen säger Torbjörn Lundgren att man inte noterat. Man har däremot krav på att ha så låga sluttryckfall och SFP-tal som möjligt, för att minimera elanvändningen.

- Vi ställer sedan flera år krav på SFP-tal på 1,3, vilket är mycket lågt.

Även i Malmö har man upplevt problem med undertryck i nya täta lägenheter. I Malmö är dock problemen av något annan natur än i Jönköping. Göran Björklund är ventilationssamordnare hos det kommunala bostadsbolaget MKB.

- Vi har upplevt problem med undertryck när frånluftsflödet i köket är för stort, så att boende kan ha svårigheter att öppna ytterdörren vilket räddningstjänsten haft synpunkter på, säger Göran Björklund.

- Vi har även problem med luktöverföring. Det beror troligen på otätheter kring ledningar ut från schakten.

Även MKB använder konstantluftflödeskåpor för att bättre klara undertrycksproblemen i moderna och täta hus.

- Men det borde finnas någon fiffigare lösning för att minska undertrycket än att öppna ett fönster för att få in mer luft. Det finns tilluftskåpor, men än så länge endast för storkök. För vanliga kök skulle man kunna tänka sig att ha en kanal mellan yttervägg och en liten tilluftskåpa. När hyresgästen öppnar kåpans spjäll för ökat frånluftflöde ska ett spjäll i tilluftkåpan öppna och tillföra lika mycket uteluft.

Enligt Göran Björklund ställs krav redan i projekteringsskedet som säger att man inte tillåter undertryck i lägenheterna. Det ska vara balanserad ventilation, även när spiskåpans ventil är helt öppen och frånluftflödet blir uppåt 35 liter per sekund.

Någon ökad fuktbelastning har man dock inte i MKB:s bestånd. Installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheterna är inte så vanligt, även om man har börjat med det i nyproduktionen.

Mark Kretz

Annons