Annons
Chefredaktör Peter Olofsson öppnar luckan för läsning om vinnaren av Stora inneklimatpriset, Niklas Dalgrip på Sisab. Foto: Ulrik Hammarsträng

Tacka branschen för kylaggregaten så att jag klarar sommaren

FRÅN REDAKTIONEN.

Sommartider, hej, hej! Jovisst. Men om jag ska vara ärlig så har det väl för min del varit lite si och så med semestern i år. Till stora delar har det med covid-19-situationen att göra. Och så har det varit odrägligt varmt, övermåttan hett och allmänt svårt att stå ut då man – som jag! – inte gillar när termometern visar över 30 grader C i flera veckor. Då tackar man branschen för kylaggregaten!

Åter till redaktionen visar det sig att man ska göra tidning också. I detta nummer är temat Skolor. Skolor, ja. Det finns mycket att skriva om olika lärosäten utifrån flera infallsvinklar.

I Alnarp, precis som hos Akademiska hus i Stockholm, Karlstad, Lund, Umeå, Göteborg, Gävle och Örebro, ska universitetsområdet värmas och kylas med geoenergi. En akviferanläggning ska minska behovet av köpt energi på universitetsområdet med över 35 procent. Läs mer på sidan 32 där Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef på Akademiska hus, reder ut begreppen.

Kawthar Karout och Josefine Ström har gjort sitt exjobb med KTH:s minst energieffektiva byggnad i fokus. Studien visar att det för byggnader med högt kulturhistoriskt värde kan uppstå en motsättning mellan att energieffektivisera eller att bevara. Läs mer om det som de kom fram till på sidan 30. ”Störst fokus bör ligga på installationsteknik samt styr- och reglerteknik i dessa byggnader”, konstaterar de.

Vi har också gjort ett antal nedslag hos Sisab i Stockholm. Vi pratade med driftchefen Niklas Dalgrip som nyligen tog emot årets Stora inneklimatpriset. Med hjälp av smarta algoritmer, digitala tvillingar och ett konstant flöde av mätvärden tar han oss med på en resa där han visar hus Sisab optimerat driften och ökat komforten i många av Stockholms skolor, samtidigt som energianvändningen har minskat. Läs mer på sidan 14.

Missa heller inte Magnus Härdling, Linda Edler och Simon Abrahamsson som har en ”besvärlig installation” på Storkyrkoskolan i Stockholm. Läs på sidan 24.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons