Annons

Svårt att uttala?

Annons
ARGUMENTERA.

Mitsubishi Electric annonserade i tidningen Energi & Miljö i nr 1/2011 (se bilden). Andemeningen var antagligen att det är svårt att uttala Mitsubishi men lätt att installera deras produkter. ”Lätt att räkna hem. Lätt att argumentera för.” Numera kan säkert de flesta uttala företagsnamnet korrekt.

Annons