Annons
Stora Inneklimatpriset instiftades 2001.

Stora Inneklimatpriset 20 år - det ska vi fira!

Annons
BETYDELSEFULLT.

Förslagslådan för 20-årsjubilerande Stora Inneklimatpriset är öppen. Vilket företag/organisation är din jubileumsvinnare? Sista förslagsdatum är 28 februari 2021 och pampig prisutdelning sker på Nordbygg i april 2021.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, Slussen Building Services, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Priset tilldelas ett företag eller en organisation som arbetar inom inneklimat, energi och vvs. Tanken är att man ska ha utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

I juryn för Stora Inneklimatpriset ingår representanter för branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik och adjungerad professor vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB.

Förslag kan man lämna på slussen.biz.

Text: Peter Olofsson

Annons