Annons

Stöden till hyresbostäder och energieffektivisering upphör

STÖDSLUT.

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2022, beslutat att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande samt stödet för energieffektivisering i flerbostadshus efter årsskiftet.

Riksdagens civilutskott föreslår att medel endast ska få användas för ansökningar som har kommit in till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22. Om riksdagen beslutar enligt förslaget, så innebär det att ansökningar som kommer in efter den 31 december 2021 inte får beviljas. Riksdagen fattar beslut den 1 december och därefter kommer Boverket uppdatera informationen på webbplatsen.

 

Källa: 
Boverket