Annons

Spillvärme balanseras i nytt system

Annons
Tema Kyla

Några byggnader vill ha kyla – andra vill ha värme. I ett mikronät utanför Lund ska Eon testa ett nytt energisystem, där byggnadernas behov balanseras mot varandra. Tillförseln av energi beräknas minska drastiskt, från 14 GWh till 3 GWh.

Illustration: Eon

 

15 huskroppar i Medicon Village utanför Lund, blir en fullskalig testbädd för ett helt nytt sätt att hantera energiförlusterna i bebyggelsen. Enkelt uttryckt balanseras varma och kalla sidan på kylmaskiner och värmepumpar mot varandra. I oisolerade rör i marken ska lågtempererat vatten ledas mellan byggnaderna och deras maskiner. Upphovsmannen till det här systemet är Per Rosén, teknisk doktor samt teknik- och affärsutvecklare hos Eon, som funderade över förlusterna i fjärrkyla- och fjärrvärmenäten.
– Det finns biofrysar i en av fastigheterna på området. Dessa ska hålla en temperatur på -80 C° och kompressoraggregaten spiller ut stora mängder värme, men inte vid de höga temperaturer som en fjärrvärmeleverantör är intresserad av. Därför nyttiggörs inte denna spillvärme alls, konstaterar han.

Läs hela artikeln i Energi & miljö nr 5!

Annons