Annons
Illustration: Turbinen/Arkitema Arkitekter

Snurrig undervisning i Pysslingens nya skola

PROJEKT.

Nya Rudanskolan i Handen får ett runt hus och idrottshallen i berggrunden. Fastighetsägaren Turbinen bygger ny skola åt den privata skolaktören Pysslingen.

Byggnaden blir på drygt 6 000 kvadratmeter och ersätter den befintliga Rudanskolan i närheten. När eleverna flyttar in i höst kommer de till en skola som är betydligt större än den gamla. Hittills har Pysslingen haft verksamhet för årskurserna 4–9. Nu utökas den till att omfatta hela grundskolan och förskoleklass. Totalt finns det plats för 800 elever. Den nya skolan ligger alldeles intill Rudanreservatet, vilket erbjuder möjligheter för både lek och undervisning. Tomten är mycket kuperad och byggnaden trappar ner mot skogen. – Det blev mycket sprängning, cirka 8 000 kubikmeter fast berg. Djupaste sprängningen var tolv meter ner i berget. Det blev komplicerat, eftersom pendeltåg går alldeles intill. Vi fick ha ett nära samarbete med trafiksamordnare från Trafikverket och spränga varsamt, då kraftiga sprängningar kan påverka tågspåret och intilliggande vägar. Sprängningarna kunde bara genomföras då det inte fanns några tåg i närheten, berättar Christofer Westman, projektchef och delägare i Lihab, som har byggentreprenaden.

Byggnadens runda centrala del dominerar intrycket. I den cylinderformade delen kommer klassrummen att ligga. I de lägre delarna, i bottenvåningen, blir det gemensamma lokaler för idrott, matsal och hemkunskap. – Vi har platsgjutit i färdiga formar från vårt och Lihabs gemensamma bolag, VST. Då ligger kanalisation för el redan i formen, så det blir smidigt på byggarbetsplatsen. Vi använder den här metoden vid produktion av flerfamiljshus, äldreboenden och så vidare, säger Trotte Cederflod Engström, affärsutvecklare på Turbinen. Ventilationen i skolan är behovsstyrd FTX, som styr via närvaro, koldioxidnivå och temperatur. Man ska även ta hand om spillvärme från kylmaskiner, som betjänar skolans kyl- och frysrum, för att förvärma varmvattnet. Fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet och värmen ska distribueras via radiatorer.

Skolor byggs för sin specifika verksamhet och ska stå länge. Så också nya Rudanskolan. Men till skillnad från när kommunen bygger åt sig själv finns i det här fallet ingen vattentät garanti för att verksamheten blir kvar i huset. – Jag ser ingen stor risk med det här projektet. Om Pysslingen i en framtid skulle dra sig tillbaka, så behövs det ändå skolor i området. Och skulle vi inte få någon sådan aktör kan man alltid konvertera byggnaden till annan verksamhet, säger Trotte Cederflod Engström.

 

Annons