Annons

Skrapan får minskad energianvändning genom tänk och tid

FRÅN REDAKTIONEN.

Läser årets vattenskaderapport från Vattenskadecentrum. Upphetsande läsning. Enligt Svensk försäkring, alltså den organisation där Sveriges försäkringsbolag är medlemmar, uppgår kostnaderna för vattenskador 2019 till närmare fyra miljarder kronor. Otroliga siffror. Alltså, detta är pengar som försäkringsbolagen betalat ut. Till detta ska även läggas kostnader för självrisker och avskrivningar på 30–40 procent.

Vattenskador från läckande installerad utrustning och anslutningar är 29 procent av vattenskaderapportens totala skadeandel. Kökets vitvaror står för en majoritet av alla vattenskador, 56 procent. Detta trots att över 80 procent av vitvarorna i de rapporterade skadorna hade tätskikt i form av en plastbalja under utrustningen.

Läs mer ur vattenskaderapporten på sidan 12.

Lagom till sommarsemestern ska Sundsvalls nya resecentrum stå klart. Ambitionen är ett resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning och där den befintliga kulturminnesmärkta stationsbyggnaden respekteras i hög grad, menar arkitekten. ”Eftersom funktionaliteten är viktig har vi valt att investera i markvärme som ökar tillgängligheten”, säger fastighetsförvaltaren. Läs på sidan 6.

Skrapan i Stockholm, som tidigare kallades för Skatteskrapan, är en känd byggnad som stod klar 1959. När Vasakronan ville åtgärda ett hus med både hög energianvändning per år och per kvadratmeter valdes Skrapan. Nu är man i mål tack vare många åtgärder samt mycket tänkande och tid. Läs på sidan 24.

Simon Lövin och Emil Olsson vann årets stipendietävling inom Energi- och Miljötekniska Föreningen. De konstaterar att det finns potential att effektivisera Sveriges fjärrvärmesystem och att undercentralerna spelar en viktig roll. Rutinmässigt underhållsarbete utan några större investeringar är lösningen, menar de. Läs på sidan 30.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons