Annons
Nya Slottsskolan i Vingåker ger eleverna bättre studiemiljö och sparar många kilowattimmar åt Kommunfastigheter.

Skolan hittade formen direkt

AKTUELLT PROJEKT.

Slottsskolan i Vingåker revs och ersattes med en ny högstadieskola. Fräscha lokaler och en rejäl sänkning av energikostnaden blev resultatet.

Byggd 1957, med fasader som började rasa och en energianvändning på 172 kWh/ kvm,år närmade sig Slottsskolan i Vingåker obönhörligt slutdagen. Den inträffade 2017. Nu står nya Slottskolan på plats med 5 600 kvadratmeter fräscha lokaler.

Byggnaden är dimensionerad för 350 elever och innehåller högstadieskola och kulturskola. Lagom till vårterminen 2020 kunde eleverna flytta in. De hade varit evakuerade under hela byggprocessen.

– Det var bara den gamla delen av skolan som revs. Vi behöll matsalen och aulan, som renoverades för tio år sedan, förklarar fastighetschef Jonas Schyllberg, Vingåkers Kommunfastigheter AB.

– De delarna var sammanbyggda med den gamla skolan och har nu byggts ihop med den nya huskroppen. Matsalen och aulan har energiboostats med nya fönster och tilläggsisolering.

Jonas Schyllberg förklarar att en målsättning genom hela projektet var att kraftigt sänka energi- och driftkostnaden. Från den gamla skolans höga energianvändning har man inte bara nått beställarkravet på max 50 kWh/Atemp – det ser ut som att den nya skolan kommer att hamna strax under den gränsen.

– Skolan var och är ansluten till fjärrvärme. Vi har inte installerat någon kyla, utan räknar med att det räcker med bra solavskärmning och ventilation. Däremot har vi installerat 30 kW solceller på taket, med utrymme kvar att installera mer. De solceller vi har kommer att producera motsvarande 20 procent av behovet för fastighetsel, berättar Jonas Schyllberg.

– Vi vred också på byggnaden för att anpassa vinklarna för solceller.

Byggnaden är i två plan och ”korridorfri” med en öppen yta i mitten och lektionssalarna runt om. I mitten finns det en stor trappa, som kan användas som yta för eleverna att ”hänga” och som åhörarplatser för klassvisa genomgångar. Runt om finns också studierum.

– Vi har märkt att formen på byggnaden är positiv också ur energisynpunkt. Vi har solavskärmning mot söder och bra isolerade klimatskal. Tack vare den stora öppna volymen behåller byggnaden temperaturen på de allmänna ytorna, där ventilationen blandas, säger Jonas Schyllberg.

Under projekteringen fanns tankar på att bygga skolan som passivhus, men på Vingåkers Kommunfastigheter kände man sig osäker på tekniken och tvekade inför kostnaden. Istället blev det ett lågenergihus, behovsstyrd ventilation i varje rum, och roterande FTX-ventilation.

Belysningen är dagsljusstyrd, vilket ger en viss besparing av energi. Belysningen ändrar ljustemperatur allt eftersom dagsljuset förändras över dagen och efter väderleken 

– På toaletterna har vi satsat på porslin med en yta som tål slitage – ceramicplus. Såväl toaletter som tvättställ är vägghängda för att underlätta städning. Armaturerna är snålspolande och beröringsfria. Vi har också installerat handtorkar och tagit bort pappershanddukarna. Det kan annars hamna lite för många pappershanddukar i toaletterna, förklarar Jonas Schyllberg.

– Framför allt har vi försökt att utforma toaletterna så att det ska vara tryggt att gå dit. Varje toalett har sitt eget handfat och mynnar direkt ut i stora allmänna utrymmen. Det finns alltså inget förrum där det kan förekomma mobbning. Dessutom är toalettdörrarna ljudklassade och har överluftsdon istället för dörrspringa för ventilation. Det gör att den som besöker toaletten inte behöver oroa sig för att någon står utanför och lyssnar.

Den nya Slottsskolan i Vingåker kostade 190 miljoner kronor. I projektet ingår också en fritidsgård, som blir klar i oktober 2020.

Text: Maria Åslund Foto: Jonas Schyllberg

Annons