Annons

Skellefteå får självförsörjande solhus

Annons
SOLENERGI.

Hur mycket skiner solen i norra Västerbotten? Tillräckligt mycket för att en villa ska klara hela sin energiförsörjning, även fast den frånkopplad från nätet, menar Skellefteå Kraft.

- Faktum är att vi har många soltimmar häruppe, men de är koncentrerade till sommarhalvåret och det är det problemet vi måste hitta tekniska lösningar på, säger projektchef Fredrik Jonsson

Villan byggs just nu på Skellefteå Camping, där den ska hyras ut till campinggäster från och med i juni 2018.

Det handlar om en 150 kvadratmeter stor bostad, som förses med solpaneler på taket. I garaget planeras för dels batterier, som ska kunna flytta energi över kortare tidsrymder, dels ska det produceras vätgas för säsongslagring av energi. Vätgasen kommer att lagras i en fristående byggnad i vanliga gasflaskor, packade i en ställning, ungefär som ett vinställ. Lagret ska kunna förvara 2 000 normalkubikmeter gas. I lagret är den komprimerad. Självklart är finns flera säkerhetssystem för att förhindra olyckor med vätgasen.

- I värmesystemet är det bränslecellens kylning som är nyckeln. Bränslecellen körs på vintern och det sammanfaller ju lyckligtvis nog med behovet av uppvärmning. Värmen från kylflödet lagrar vi in ackumulatortankar, berättar Fredrik Jonsson.

- Vi installerar en värmepump som spets, men den ska förmodligen bara behöva köras kortare perioder på vår och höst.

Skellefteå Kraft har hämtat inspiration och goda råd från Hans Olof Nilsson, som för två år sedan byggde ett motsvarande hus i Agnesberg, Göteborg.

Alla maffiga installationer till trots, den fråga som hänger i luften är förstås varför ett stort elbolag vill utveckla teknik för att människor ska kunna leva off-grid.

- Det här är ett innovationsprojekt, som siktar mot att kunna erbjuda kunder, som vill vara självförsörjande, en lösning. Vi ser ingen motsättning i att vi jobbar med en byggnad som inte är nätansluten, eftersom vi tror att storskaliga elnät kommer att ha en stor roll i framtiden. Man kan också tänka sig enstaka eller grupper av sådana här bostäder i områden där det är för dyrt att dra fram ledningar, säger Fredrik Jonsson.

 

Maria Åslund

Annons