Annons
Hållbart, effektivt, bra inomhusmiljö och förbättrad energianvändning är utgångspunkten då Campus Örebro installerar sensorer.

Sensorer gör Campus Örebro ännu smartare

Annons
HÅLLBART.

Landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte. Det är målbilden när Akademiska Hus och Örebro universitet tar ett kliv framåt i teknikutvecklingen. På universitetsområdet i Örebro har man nämligen installerat över 4 000 sensorer som bland annat mäter temperatur, luftfuktighet, ljus och rörelse.

Tanken är att lokalerna ska användas på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras.

Peter Karlsson.

– Genom sensorerna kommer vi att få en ökad kunskap om hur våra lokaler används och varför de används som de gör. De kommer även att tydliggöra hur exempelvis coronapandemin påverkar våra lokalbehov och ge oss vägledning i den fortsatta campusutvecklingen. Hållbarhetsfrågan handlar om att använda de resurser vi redan har på ett mer effektivt sätt, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Att Campus Örebro utrustas med sensorer är ytterligare ett steg i samverkansprojektet Örebro Campus Lab. Sensorerna aktiveras successivt under oktober och är placerade i föreläsningssalar, hörsalar och kontorsrum.

Sensorerna registrerar varje gång någon går in i ett gemensamt utrymme och räknar på ett ungefär ut hur många som befinner sig i rummet. Sensorerna kommer dock inte att veta vem som kommer in, om personen varit där förut eller var den kommer ifrån.

Den data som sensorerna genererar kan kopplas till den digitala tvillingen, som Örebro universitet blev först i Sverige med efter att Akademiska Hus och lärosätet förra sommaren skannade hela Campus Örebro.

Mikael Wetterstrand.

– Tvillingen är en digital kopia där allt från energidata till städscheman kan lagras för att analyseras och visas upp. Man kan också ta en virtuell promenad i universitetets lokaler eller besöka en undervisningslokal, berättar Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab vid Örebro universitet.

Tvillingen hjälper också till vid underhåll, till exempel om en lampa går sönder kan tvillingen berätta vilken sorts lampa det är och hur man byter ut den. Förhoppningen är att i fastighetsdriften även kunna nyttja AR-teknik (Augmented Reality) för att se till exempel dolda installationer i tvillingen.

Text: Peter Olofsson

Annons