Annons
Seel blir Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon. Foto: Instalco

Seel kräver komplexa installationer

FORSKNING.

Seel, Swedish Electric Transport Laboratory, ska bli Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon. Till hjälp vid bygget tar man Elektrocentralen och Tingstad rörinstallationer som fått uppdraget att utföra el- och vs-installationer.

TEXT: PETER OLOFSSON

Anläggningen ska bli en arena för forskning och utveckling inom elektromobilitet och kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats och består av en laboratoriedel och en kontorsdel.

Uppdraget på cirka 110 miljoner kronor utförs i en partneringentreprenad tillsammans med byggbolaget Vestia och fastighetsägaren Castellum.

– Det här är ett komplext projekt. Vi ser fram emot att bidra till nya forskningsmöjligheter inom elektrifiering av transport- och fordonsområdet, säger Joakim Jörenius, marknadschef på Elektrocentralen.

Tingstad rörinstallationer levererar kylanläggningen på 3 MW, en av de större i Sverige och Elektrocentralen ska installera tolv transformatorer för att kunna driva effektbehovet på 24 MW. Projektet inleddes i oktober och beräknas vara slutfört i slutet av 2022.

Seel ägs av det statliga forskningsinstitutet Rise och Chalmers tekniska högskola.