Annons

Saltvatten på Öland ska förvandlas till dricksvatten

Annons
VATTENVERK

Otillräcklig vattentillgång? Torrår? Inte i Mörbylånga. Kommunen blir först i Europa med att bygga ett vattenverk som använder två olika lokala vattenresurser.

Mörbylånga kommun vill minska beroendet av sött grundvatten och bygger därför ett nytt vattenverk baserat på avsaltningsteknik.
Vattenverket ska behandla både renat industriellt processvatten från det kommunala industrireningsverket, och bräckt (salt) vatten från borrade strandbrunnar vid Kalmarsund.
Det är en multifunktionell lösning baserad på membranfilterteknik som gör att vattenverket automatiskt anpassas till de olika vattenkvaliteterna.
I vattenverket passerar vattnet tre till fyra mikrobiologiska barriärer, varav två utgörs av membranfiltersteg. Det industriella vattnet leds först genom ett förbehandlingsverk där det passerar ytterligare två barriärer.

Illustration: Norconsult, Växjö

Läs mer i Energi & miljö nr 3-4!

Annons