Annons
Foto: Sustainable Innovation

Renoveringskostnader kan minska med 41 miljarder

Annons
NYHETER

Sex renoveringslösningar har potential att minska renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 procent. Och samtidigt uppnå 15 procent energieffektivisering. Det visar en studie från Sustainable Innovation i samarbete med SABO och HBV.

De sex åtgärderna rör områdena badrum, materialleveranser, fasader, hissar, kompletteringsbyggnader och entreprenörsval. Här finns en potential att minska byggkostnaderna för renoveringen av de återstående 165 000 miljonprogramslägenheterna med 41 miljarder kronor och dess energianvändning med cirka 260 GWh/år.
– Sex av tio undersökta lösningar anses ha potential att minska byggkostnaderna. Intressant är att fyra av lösningarna kan uppnå den kombinerade målsättningen om minskade byggkostnader och ökad energieffektivisering vilket kan ge dubbel nytta för våra medlemmar, säger Jonas Högset, enhetschef Fastighet och boende på Sabo. Den optimala kombinationen av lösningar för renovering av miljonprogrammet utgår ifrån det aktuella behovet och byggnadens förutsättningar. Inte minst i beaktande av den specifika byggnaden och områdets arkitektoniska
värden. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Annons