Annons
Före renoveringen av skolan gjorde fukt och dålig ventilation att elever och lärare blev sjuka av att vistas i lokalerna.

…renovering i Umeå

Tema skolor.

Istället för att riva den utdömda skolan, lät Umeå kommun totalrenovera den.

Jonas Stenlund, som är rektor på Maja Beskowgymnasiet, som en del av skolan heter i dag, berättar:

– Renoveringen kostade hälften jämfört med att bygga nytt. Dessutom fanns det viktiga arkitektoniska värden att bevara. Att riva hade varit en skam.

Vattenläckor gjorde att Fridhemsgymnasiet, som skolan tidigare hette, för några år sedan drabbades av bland annat omfattande fuktskador och mycket emissioner. Elever och lärare fick utslag, andningssvårigheter och rinnande ögon. Många  mådde väldigt dåligt av att vistas i lokalerna. Några vägrade till slut att gå dit.

2016 stängdes och evakuerades skolan, som ligger centralt placerad mellan universitet och Umeås stadskärna. Drygt ett år senare påbörjades en omfattande renovering.

– Den tekniska analysen av skolbyggnaderna visade på stora, men varierande renoveringsbehov. Dock var byggnaderna i sig gedigna, det gällde framför allt de äldsta delarna, säger Peder Granström, som då var byggprojektledare på Umeå kommun och i dag är pensionär.

Skolan är byggd i två etapper. Den äldsta delen är från mitten av 1950-talet och den yngsta från 1980-talet. I 50-talsdelen kunde stora delar av de befintliga lokalerna bevaras och mycket material återanvändas, till exemplen kalkstensgolv, tegelväggar och trappor, även om allt organiskt material byttes ut precis som i övriga delar av skolan. I 80-talsdelen krävdes en mer omfattande renovering.

– Vi blåste i princip ut byggnaderna från 1980-talet som var i klart sämst skick, berättar Peder Granström.

Samtliga tekniska installationer i skolan har bytts ut, till exempel el, vatten, ventilation och värmesystem.

– Ventilationssystemet – ett vanligt FTX-system – är numera sektionaliserat. Genom att dela upp skolan i tre olika ventilationsområden kan ventilationen styras betydligt bättre och effektivare än tidigare, säger Peder Granström.

Uppvärmning sker med hjälp av en kombination av fjärr- och bergvärme. På taket är det installerat cirka 2 000 kvadratmeter solpaneler. Klimatstyrda markiser minskar behovet av kylning.

Av ekonomiska skäl har inte skolans aula med en stor scen och plats för cirka 800 sittande i publiken renoverats, förutom att ventilationen har bytts ut.

– Det har gjort att aulan fortfarande är stängd. Men vi vill gärna att även den renoveras. Bland annat behöver stolar, draperier och gardiner bytas ut innan aulan kan användas igen, säger Jonas Stenlund.

För ungefär ett år sedan hälsades de första eleverna välkomna till den nya skolan, som om ytterligare något år beräknas ha 1 600 elever. Gymnasiet har den ena sidan av fastigheten och grundskolan den andra med gemensamma ytor i mitten, till exempel bibliotek, idrottshall, storkök och matsal.

Text: Mikael Berglund Foto: Umeå Kommun

Fakta

Maja Beskowgymnasiet/-skolan

• Vad: Kombinerad gymnasie- och högstadieskola i Umeå
• Antal elever: 1 600
• Storlek: 28 000 BTA m² har renoverats av fastighetens totala 34 000 BTA m²
• Kostnad: Cirka 510 miljoner kronor
• Omoch tillbyggnad: September 2017–hösten 2019
• Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Annons