Peter Olofsson.

Renat vatten och minskade energiförluster

FRÅN REDAKTIONEN.

Jag läser i VA-tidskriften Cirkulation att Norrtälje vatten och avfall ska leverera tekniskt vatten för bevattning till Väddö golfklubb. Utgående vatten från Älmsta reningsverk ska desinfekteras med UV-ljus utanför reningsverket, innan golfbanans bevattningsdamm på 300 kubikmeter får ta emot vattnet.

Ordföranden i Väddö golfklubb, Stefan Arnesen, menar att det känns stort att länsstyrelsen, Roslagens sparbank och Norrtälje vatten och avfall satsat på golfklubben. Och att de faktiskt blir den tredje banan i Sverige – efter golfbanorna i Loftahammar och Emmaboda – som bevattnas med renat avloppsvatten. Förutom vattentillgången finns förstås även värde i den gödning som följer med.

Tidningen Ny teknik rapporterar om att likström i huset minskar energiförluster från solceller med drygt 20 procent. Patrik Ollas på forskningsinstitutet Rise konstaterar att installationer av solceller ökar och att intresset för batterier blir större. Han tänker att likström kanske kan utgöra ett parallellt system som binder ihop solel och batterier i fler fas tigheter än i dag.

Tekniktidningen Energi & Miljö fokuserar i det här numret på framtidens byggnader. Marie Granmar guidar oss i sitt naturhus på Ingarö i Stockholms skärgård. Ett i hög grad självförsörjande hus, inneslutet i ett växthus, med eget brunnsvatten använt via snålspolande kranar, urinseparerande toaletter och avlopp med biologiskt reningsverk i källaren. Rekommenderad läsning på sidan 38.

Företaget Grönska stadsodling har installerat vertikala odlingssystem i Coopbutiken i Hagastaden i Stockholm. ”Med odling i butik flyttar vi kunden närmare matproduktionen”, säger Robin Lee från Grönska. Läs på sidan 46.

Tommie Månsson från Chalmers visar i sin doktorsavhandling hur livsmedelsbutikers kyldiskar kan användas som en resurs för att balansera elnätet, men också hur felplacerade termometrar i kyldiskarna leder till ökad energianvändning. Läs på sidan 30.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson
Chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons