Länsstyrelsen i Skåne presenterade sina erfarenheter kring godkännandeprocessen av radonbidrag. Foto: Svensk radonförening

Radonbidrag tema på erfarenhetsdag

Radonbidrag.

Nyligen genomförde Svensk radonförening sin årliga erfarenhetsdag. Huvudtemat var radonbidraget som infördes 2018. 
På besök fanns Boverket, Länsstyrelserna i Uppland och Skåne samt Miljökontoret i Stockholm Stad.
Boverket satsar fem miljoner kronor på att informera om radonbidraget via teve och sociala medier för att allmänheten ska förstå behovet av en radonmätning. Svensk radonförening anser dock att informationen kan var tydligare mot allmänheten om hur farligt radon är och att man inte ska glömma bort att det dör fler på grund av förhöjda radonhalter i Sverige än vad det gör i trafiken. 
Sedan 1 juni 2018 har Boverket beviljat 1 271 ansökningar till ett belopp motsvarande 25,5 miljoner kronor. 

Källa: Svensk radonförening

Annons