VVS i molnet

PRODUKTNYTT.

DATALAGRING. Med FläktGroup Cloud sägs användarenen få en snabb och enkel överblick på alla uppkopplade aggregats tillstånd. Med detta kan användaren analysera och optimera aggregatets användning för bästa möjliga effektivitet. Cloud ger användaren larmnotifieringar så att denne kan agera snabbt och effektivt Användaren får en kartvy som visar alla aggregat och status på exempelvis uppkoppling och filterstatus, aktiva och historiska larm och konfigurerbar larmnotifiering. Vidare kan man skapa digitala vyer, dashboards, till valda favoriter, till exempel datapunkter, flödesbilder eller vanliga funktioner. Alla datapunkter kan analyseras i analysverktyg eller exporteras för analys i Excel. Med så kallad dynamisk flödesbild visas de viktigaste funktionerna som exempevis spjäll, bör-värden och är-värden.

flaktgroup.se

Annons