Annons

Ventilerar där det behövs

Annons
VENTILATION.

Rumsaggregatet Classic XXL är en komplett decentraliserad ventilationsanläggning, vilket innebär att man ventilerar där det finns ett behov av bättre inomhusklimat. Aggregatet har ett balanserat luftflöde och en effektiv värmeåtervinning, och är avsett att placeras i grupprum, mindre konferenslokaler, kontor, skolor, förskolor, bodar och moduler.

Aggregatets integrerade väggenomföring monteras genom ytterväggen, som kan vara upp till 590 millimeter.

Höljet är dubbelmantlat med 50 millimeter mellanliggande isolering i brandteknisk klass EI30/A30. Insidan består av en hålad plåt och cleantech isolering. Hela inomhusdelen är uppbyggd som en ljuddämpare, som i sin tur medför att aggregatet har en mycket låg ljudnivå.

www.airgreen.se

Annons