Ventilation i ljudkänsliga miljöer

FLÄKT.

Den nya Prio silent XP kombinerar komfort med energieffektivitet tack vare EC-motorer och termiskt isolerande hölje.

Den är utvecklad för ventilation i ljudkänsliga miljöer på grund av det unika ljuddämpande höljet.

Prio silent XP går att montera i valfri montageriktning – både horisontellt och vertikalt. Tack vare den låga vikten och de integrerade montagefästena är fläkten lätt att hantera och montera. Eftersom höljet isolerar mot termisk överföring minimeras energiläckage och risken för kondens även utan efterisolering.

Egenskaper:
• Låg ljudnivå
• Höljet går att demontera och återanvända
• Enkelt att installera
• Låg vikt
• Förmonterade infästningar
• Kräver inte efterisolering
• Hög energieffektivitet

systemair.se

Annons