Värmepumpar för höga temperaturer

Värmepump.

Den nya serien Carrier AquaForce Puretec är en ny generation högtemperaturvärmepumpar som använder köldmediet HFO R-1234ze, som har lägre GWP-värme, och tillhandahåller varmt vatten upp till 85 °C. Värmepumpen kan utnyttja både naturliga källor såsom grundvatten och havsvatten samt spillvärme från till´exempel datacentra, gråvatten eller industriprocesser och på så sätt erbjuda hållbara energilösningar för flera värmeapplikationer.

www.carrierab.se

Annons