Annons

Värmepump för stora hus

VÄRMEPUMP.

Taurus 110 EVI är lämplig för större fastigheter med stora värmebehov. Värmepumpen har två kompressorer i ett gemensamt enhetsaggregat (Tandem).

Värmepumpens kompressorer sägs medge hög verkningsgrad även vid höga framledningstemperaturer. Economizern återvinner överskottsvärmen från vätskeledningen, som avdunstar köldmediet i kompressorns lågtrycksutrymme. Användning av en hög avdunstningstemperatur vid en hög temperatur ger bättre effektivitet. Ekonomiseringsprestanda förbättras vid högre kondenseringstemperaturer.

gebwell.se

Annons