Värmepump för höga krav

Gemini Inverter är en invertervärmepump för höga effektbehov i flervåningshus samt lager- och industribyggnader.

Till värmepumpen finns ett fältbusskort för Modbus RTU, som kan användas för integrering av värmepumpen i fastighetsövervakningssystemet.

• Mått: 79 x 64 x 184 cm
• Vikt: 402,5 kg
• Värmeeffekt (0 °/55 °), kW: 9,5–57,1
• Nominell värmeeffekt (0 °/35 ° och 0 °/55 °), kW: 47,2 och 41,9
• Nominell eleffekt (0 °/35 ° och 0 °/55 °), kW: 9,7 och 14,3
• Cop (0 °/35 ° och 0 °/55 ° enligt EN 14825): 4,5 och 2,9
• Scop (0 °/35 °, enligt EN 14825): 5,08 och 4,16
• Ljudeffektnivå, dB: 37–56
• Ljudtrycksnivå, dBA: 22–36
• Varmvattnets högsta framlednings- och returtemperatur, C °: 58–65/51–56

gebwell.se

Annons