Annons

Väggbockstöd för rörutgång

STÖD.

Grip V2 är ett väggbockstöd för rörutgång ur vägg. Den är avsedd för 25 millimeter skyddsrör och 16 millimeter mediarör.

Minimum om endast 55 millimeter fritt utrymme i vägg krävs för att installera produkten. Väggbockstödet kan fästas i LK väggskena, i kortling eller på sidan av regel.

Två väggbockstöd kan monteras vid sidan av varandra.

lksystems.se