Uppgraderad golvvärmefördelare

GOLVVÄRMEFÖRDELARE.

Thermotechs uppgraderade golvvärmefördelare som ryms i 95 millimeter väggkonstruktion. Den är anpassad till c/c 50 mm, liksom hela det övriga nya sortimentet av fördelare, skåp och shuntar. Hela sortimentet är alltså kompatibelt och anpassat för direkt montage mot varandra. Utgångarna på golvvärmefördelarens övre och nedre stav är förskjutna i förhållande till varandra vilket sägs göra det enklare att dra rören och ge mer plats för rörgenomföringar och matarledningsrör. En komplett installation kan utföras utan linade anslutningar och anslutningarna görs smidigt underifrån. Liksom tidigare är golvvärmefördelaren tillverkad i rostfritt stål och finns i storlekarna 1-12 slingor. Den har integrerade injusteringsoch termostatventiler samt enkel påfyllning och avluftning. Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och Ri25 för matarledningsrör.

www.thermotech.se

Annons