Annons

Styr kvaliteten på luften hemma

Annons
VENTILATION.

Endura Delta är ett FTX-aggregat för villor med tillhörande app för smartphone som tydligt visar vilken luftkvalitet det är i hemmet och möjliggör styrning med olika ventilationsprogram.

Tekniken baseras på sensorer som övervakar fukt, lukt och koldioxidhalt i frånluften dygnet runt. Reglerventiler kan öka eller minska luftflödet på ett intelligent sätt beroende på den uppmätta luftkvaliteten.

Ventilationen stegras om föroreningshalter i huset når bestämda gränsvärden (H2O, VOC och CO2). Värmeåtervinning med 87 procents verkningsgrad.

www.healthyhomes.se 

Annons