Annons

Spjället som tål damm

SPJÄLL.

Max Ultra Circular (MUC) är ett cirkulärt spjäll för styrning av luftflöde med ultraljudsteknik för luftflödesmätning.

Tillämpningsområden:
• Variabel (VAV) och konstant (CAV) styrning av luftflöde
• Tillufts- och frånluftsinstallationer

Spjället kännetecknas av att det är okänsligt för ansamling av damm, har utrymmesmässig flexibilitet, låg tryckförlust för minskad bullernivå samt kan anslutas till ett byggnadsstyrsystem (BMS). Spjället har en luftflödesstyrenhet, två ultraljudsgivare för luftflödesmätning, en lufttemperaturgivare och ett ställdon för styrning av spjällbladet.

Tekniska data:
• Kanaldimensioner: ø100–315
• Material: Galvaniserat stål eller rostfritt (EN 14404/AISI 316L)
• Lufthastighet: 0,5–10 m/s
• Omgivningstemperatur vid drift: 0–50 °C
• Omgivande relativ luftfuktighet (icke-kondenserande): > 95 procent
• Kommunikationsgränssnitt: Modbus RTU, analogue
• Strömförsörjning: Spänning 24 V DC/AC

halton.com