Annons

Spjäll som tar liten plats

BRANDGASSPJÄLL.

F-R60K är Systemairs nya EI60S-klassade brand-/brandgasspjäll för montering på vägg, bjälklag eller schaktvägg.

F-R60K är ett brandspjäll som endast är 190 millimeter långt genom alla storlekar, och tar endast 100 millimeter av byggmått i plats på kanalen. Lägg därtill en låg vikt så blir spjället lätthanterat och lättmonterat på plats.

F-R60K kan monteras ut från vägg utan krav på längd, dock med en noggrann uppgängning, och att kanalen isoleras i samma brandklass som brandcellsgränsen.

• CE-certifierad enligt EN 15650:2011
• Bladläckage enligt EN 1751, Klass 3
• Höljesläckare enligt EN1751, Klass B
• Termisk sensor monterad

systemair.se

Annons