Annons

Spjäll för rökkontroll

SPJÄLL.

ABC-VRE är ett cirkulärt rökkontrollspjäll, avsett att evakuera brandgaser genom att öppna eller förhindra brand- och brandgasspridning genom att stänga.

Dessa två säkerhetslägen i samma produkt är ofta en förutsättning i till exempel höga hus med mekaniska trycksättningssystem enligt SS EN 12101-6:2006, där kravet på luftväxling finns genom dörrar i brandsluss eller ren rökgasevakuering.

VRE-spjället är lämpligt för montering utanför byggnadsdel och finns i en C10 000- eller Cmodversion för kombination med komfortventilation eller variabel luftvolymkontroll.

abcvent.se