Annons

Smidig leverans av stora aggregat

AGGREGAT.

Konceptet Easy Access innebär att luftbehandlingsaggregaten anpassas för att det ska vara så enkelt som möjligt att få in dem i byggnaden.
- Skräddarsydda moduler med minimala mått för att förenkla transport in till fläktrummet
- Snabbare installationer med hjälp av smarta elkopplingar
- Stora kostnadsbesparingar
I produktvalsprogrammet IV Produkt Designer kan önskade maximala modulmått för projektets aggregat anges. Programmet delar automatiskt upp aggregatet i mindre moduldelar, som är anpassade efter de angivna måtten. IV Produkts målsättning med Easy Access har varit att så stora aggregat som möjligt ska kunna transporteras genom en vanlig dörr. Stora aggregat, med ett luftflöde på cirka 4,5 kubikmeter per sekund, kan nu transporteras in genom en dörr med standardmått. Färdigmonterat innebär det aggregat som är 2,2 meter breda, 2,5 meter höga och upp till 6 meter långa. Även IV Produkts integrerade kylaggregat och kylvärmepumpar levereras i delat utförande.

www.ivprodukt.se

Annons