Små och stora fläktar

FLÄKTAR.

RadiCal-fläktar för bostadsventilation som tidigare funnits i storlekarna 190 millimeter och 225 millimeter har utökats med storlekarna 133 millimeter och 160 millimeter, med effekter från 24 W till 165 W. Bland de egenskaper som utmärker RadiCalfläktarna finns en integrerad funktion för luftflödesmätning, samt många möjligheter till kommunikation via gränssnittet Modbus-RTU. Fläktarna har även anslutningar för olika sensorer. För krävande industriella applikationer har modellen 225 millimeter också kompletterats med en version som ger hela 500 W effekt och en luftflödeskapacitet på 1 000 kubikmeter per timme vid 1 200 Pa. Ett exempel på applikationsområde för denna fläkt är i förpackningsmiljöer där det kan ställas krav på snabb kylning av vissa områden.

www.ebm-papst.se

Annons