Annons

Skräddarsydda shuntar

Annons
SHUNT.

Premablock Centralshuntgrupp, PBCS, skräddarsys och anpassas till den aktuella anläggningen där den knyter samman och fördelar flödet i anläggningens olika kretsar.

I energicentraler för värme kan flera värmepumpar bindas samman med ackumulatortankar, solpaneler, spetsvärme, återladdning och liknande för att sedan shuntas ut till olika förbrukare som radiator och ventilationskretsar.

I kylcentraler kan flera kylmaskiner bindas samman med frikyla, ackumulatortankar och liknande för att sedan shuntas ut till olika kretsar för torr och våt kyla.

Centralshuntgruppen kan även binda samman värme- och kylsystem så att kylmaskinernas överskottsvärme tillförs värmesystemet.

www.prema.se 

Annons