Skåp för små badrum

Fördelarskåp.

I små badrum är ofta hela rummet klassat som våtzon 1 där särskilda krav ställs på tätskikt och komponenter, bland annat i Säker Vatten branschregler 2016:1 3.2.1.

Quickskåp maxi är ett fördelarskåp som är testat och godkänt för montage i våtzon 1. Skåpen levereras med en fabrikslimmad manschett enligt en väl beprövad metod som är testad hos SP/Rise för motsvarande 25 års verklig drift. Sammanfogning av skåp och manschett sker med kontroll på temperaturer, damm, tryck och densitet på lim.

www.roth-sverige.se

Annons