Serie med säkra magnetgivare

GIVARE.

För att övervaka position av skjutbara, svängbara och avtagbara skyddsanordningar, speciellt i dammiga, smutsiga miljöer och där långa avkänningsavstånd behövs finns en ny serie av magnetgivare för säkerhetsapplikationer, MC88C.

• För vänster- eller högermontage
• Integrerad kabel, M8-anslutning eller med M12-pigtail
• LED-indikering
• 2 normalt öppna kontakter, 1 normalt öppen + 1 normalt stängd eller 2 normalt öppna + 1 normalt stängd
• Säkert kopplingsavstånd (Sao) på 5 millimeter, 8 millimeter eller 18 millimeter
• Används tillsammans med kodade magnetenheter: MC88CM1 (5 millimeter), MC88CM2 (8 millimeter) eller MC88CM3 (18 millimeter)

gavazzi.se

Annons