Annons

Paneler ger bättre inneklimat

Annons
STRÅLNINGSPANELER.

Halton AVA-system är ett nytt system med strålningspaneler för kyla och värme.

I moderna byggnader med stora glasytor kan det ibland vara svårt att uppnå tillfredställande inneklimat. Det kan vintertid upplevas något svalt och sommartid för varmt. Med strålningspaneler är det enkelt att skapa en bra operativ temperatur i vistelsezon då kalla ytor kan värmas eller kylas. Den upplevda temperaturen blir behagligare och kylning/värmning sker dragfritt.

De nya strålningspanelerna Halton AVP som ingår i AVA-systemet är undertaksanpassade och har låg bygghöjd. Strålningspanelerna kan kombineras med såväl ventilationsdon som med belysning.

Den synliga ytan kan även beläggas med önskad bild i valfritt motiv.

www.halton.se 

Annons