Påfyllnadsventil för stora pumpar

VENTIL.

Nu kommer en större version av påfyllnadsventilen MultiFill. Nya LK 521 MultiFill är utformad för påfyllning av köldbärarvätska i större markoch bergvärmepumpar. Den kan även användas i andra applikationer med behov av påfyllning och filtrering, exempelvis solpaneler. Utmärkande för ventilen är den stora dimensionen på anslutningarna (två tum) och det höga Kvs-värdet (40 kbm/h).

LK var först ut att lansera multifillventilen år 2001 och har därefter vidareutvecklat produkten i flera steg. Den nya modellen är förberedd med smarta anslutningar för till exempel expansionskärl, säkerhetsgrupper och konsoller.

Ventilen har filter som vid påfyllning och drift skyddar mot eventuella partiklar.

www.lkarmatur.se